Chính sách

Bao gồm những chính sách bán hàng cụ thể

  1. Chính sách thanh toán http://poongsan-korea.com/chinh-sach-thanh-toan
  2. Chính sách bảo mật thông tin http://poongsan-korea.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin-2
  3. Chính sách bảo hành sản phẩm http://poongsan-korea.com/chinh-sach-bao-hanh
  4. Chính sách vận chuyển lắp đặt http://poongsan-korea.com/chinh-sach-van-chuyen-lap-dat
  5. Chính sách đổi trả sản phẩm http://poongsan-korea.com/chinh-sach-doi-san-pham