Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Khách hàng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng. Quy định bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của website Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ của website,  có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên website, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

 

 1. Mục đích, phạm vi thu thập thông tin
 • Mục đích thu thập thông tin

Gửi các thông tin, chính sách khuyến mãi cho khách hàng khi chúng tôi áp dụng;

Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán hàng;

 • Phạm vi thu thập thông tin
 • Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về khách hàng.
 • Tên cá nhân, tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh.
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú.
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.
 1. Bảo vệ thông tin, người dùng tiếp cận, sửa chữa thông tin
 • Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Khách hàng trong hệ thống data Khách hàng và bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử  bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Website thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống website.
 • Người dùng có thể tiếp cận thông tin chúng tôi lưu trữ về khách hàng trên webiste và nếu có nhu cầu chỉnh sửa thì sẽ thông tin trực tiếp tới chúng tôi theo contact ở chân webiste.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Mục tiêu của chúng tôi là mang lại cho Khách hàng sản phẩm tốt nhất. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm:
 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Khách hàng
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
 • Giải quyết các thắc mắc trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Khách hàng cung cấp với bên thứ ba

 

 1. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
 • Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một số trường hợp dưới đây:
 • Được Khách hàng đồng ý tiết lộ những thông tin cá nhân đã cung cấp
 • Bên thứ ba mà Khách hàng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng.
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên website hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến website.
 • Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập thông tin:

Công ty TNHH Thương mại Rồng Vàng Châu Á

Địa chỉ: Số 1, ngách 987, ngõ 61, phố Thanh Am, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

Đại diện: Bà Trần Thị Nhị           Chức vụ: Giám đốc

 1. Thời gian lưu trữ thông tin:

02 năm kể từ ngày tiếp nhận thông tin.